Education World,  Teaching Resources

[For Teachers] Pendekatan Mudah “ABCD” Dalam Penulisan Objektif & Kriteria Kejayaan

Ada yang minta saya kongsi versi BM. Lebih kurang macam ni yang saya buat ya.

A – Audience (Siapa klien/ target kita?)

Pada akhir PdPc, murid 5EKO dapat:

** perincikan murid yang mana, jangan tulis secara umum.

B – Behaviour

Apa yang kita mahu pelajar buat. Contohnya:

Senaraikan 5 faktor yang _____ …

C – Condition

Pelajar perlu buat B tadi dalam bentuk apa?

Contoh:

… di dalam peta buih berganda…

D – Degree

Tahap yang kita ingin ukur murid kelas tersebut dalam menyiapkan C tadi.

Contoh:

…. dengan lengkap.

Objektif penuh:

Pada akhir PdPc, murid 5EKO dapat:

Senaraikan 5 faktor yang _____  di dalam peta buih berganda dengan lengkap

KRITERIA KEJAYAAN

Perlu dinyatakan berapa ramai murid yang dijangka boleh menyiapkan tugasan dengan sempurna. Selebihnya mungkin di tahap sederhana atau lemah. Di sini boleh kita kesan golongan yang perlu diberi latihan pemulihan (lemah), pengukuhan (sederhana) dan pengayaan (cemerlang).

Faktor “C” di bahagian objektif tadi lah yang akan ditulis di ruang Kriteria Kejayaan. Contohnya:

20 daripada 28 murid kelas 5EKO dapat:

  1. Membina peta buih berganda tentang ___
  2. Menulis surat kepada pengarang

Semoga Bermanfaat.
W.I. Adlina

© 2018 – 2020, Adlina. All rights reserved. Please link back to this page if quoted.

Leave a Reply

%d bloggers like this: